Sobacken ny energi och miljöanläggning i Borås

I Borås bygger man nu ett nytt fliseldat kraftvärmeverk och avloppsreningsverk vid avfallshanteringen Sobacken inbio.biz/2016-08-30/ Borås energianläggning Ryaverket är obevekligt på väg att nå sin tekniska livslängd. Den liksom det lika gamla avloppsreningsverket vid Gässlösa betjänar fortfarande förtjänstfullt kommunens 108 000 invånare, men när kommunen växer, räcker inte kapaciteten längre till. Likaså ökar