Biodiesel – tekniken under kontroll men politiken svajar.

inbio.info /2016-04-07 / Lennart Ljungblom Biodiesel – tekniken under kontroll men politiken svajar. Fame/RME, RSO, HVO Diesel - ja det finns många namn på alternativ till mer eller mindre koldioxidneutrala alternativ till diesel. Poilitiken har dock lagt ett tak på FAME expansionen och istället beslutat att släppa fram HVO.  Få industriområden har varit