Sobacken ny energi och miljöanläggning i Borås

I Borås bygger man nu ett nytt fliseldat kraftvärmeverk och avloppsreningsverk vid avfallshanteringen Sobacken inbio.biz/2016-08-30/ Borås energianläggning Ryaverket är obevekligt på väg att nå sin tekniska livslängd. Den liksom det lika gamla avloppsreningsverket vid Gässlösa betjänar fortfarande förtjänstfullt kommunens 108 000 invånare, men när kommunen växer, räcker inte kapaciteten längre till. Likaså ökar

GROT iskallt i norr bättre i söder

GROT iskallt i norr bättre i söder www.inbio.biz /2016-04-05 /Lennart Ljungblom Skogsbränslen pressas av industrins restprodukter, returträ och importerat avfall Biobränslebranschen växer så det knakar men tittar man närmare så är det stora problem för skogsbränslena GROT (grenar och toppar) och rundved. Orsaken är marknadens låga priser som uppstått genom ett ökat utbud